Inriktning

Expertisområden

Vi har genom åren byggt upp kunskap längs hela värdekedjan. Det betyder att vi kan hjälpa dig med det mesta, från att utvärdera träråvarans egenskaper på molekylnivå, till slutprodukten i butikshyllan och hur den uppfattas av kunden. Kanske är det en energisnålare papperstillverkningsprocess, en ny biobaserad kemikalie eller energikälla, en biokomposit eller en förpackning gjord av ett mekanoaktivt fibermaterial som reagerar på värme.

Våra expertisområden:

 • Massa och bioraffinaderi
 • Papper, tissue och kartong
 • Trämekaniska produkter
 • Förpackningar och förpackningslösningar
 • Kompositer
 • Cellulosa, nanocellulosa (MFC, CNC, CNF), regenererade cellulosafibrer och textil
 • Lignin och kolfiber
 • Elektricitet och bränslen
 • Separationsprocesser
 • Kemiska processer som katalys, upplösning och modifiering
 • Termokemiska processer och förbehandling som förbränning, förgasning och pyrolys
 • Biokemiska processer som fermentation och enzymatisk hydrolys
 • Kemisk analys
 • Teknoekonomiska utvärderingar
 • Tryckteknik och tryckkvalitet
 • Hållbarhet