RISE Bioekonomi

I den framtida cirkulära bioekonomin kan skogsbaserade, förnybara produkter ersätta många av dagens fossilbaserade. RISE är genom divisionen Bioekonomi en viktig aktör i denna riktning. Vår roll som innovationspartner spänner från regional till internationell samverkan för att lösa industrins nuvarande och framtida utmaningar. Division Bioekonomi, med cirka 320 medarbetare, arbetar längs hela kedjan från råvara och processer till färdiga produkter, såsom trämekaniska produkter, papper, förpackningar, textilier, kolfiber, kemikalier och bränslen. Divisionens pilotanläggningar och andra testbäddar spelar en viktig roll för att skala upp processer för det framtida bioraffinaderiet.

Huvuddelen av verksamheten bedrivs i projektform inom forskningsprogram som involverar många kunder (exempelvis det treåriga forskningsprogrammet) eller i utvecklingsprojekt med enskilda kundföretag. Vi utför också många direkta uppdrag i form av analyser, provningar, tester och demonstrationer.

Divisionen är indelad i tre verksamhetsområden:

  • Bioraffinaderi & Energi
  • Papperstillverkning & förpackningar
  • Biobaserade material

Utöver dessa har vi även dotterbolag:

Vi har verksamhet på ett flertal orter i Sverige samt i Norge och London.

Kontakt 

Pernilla Walkenström, t.f. Divisionschef Bioekonomi
pernilla.walkenstrom [at] ri.se, +46 70 839 40 40

Marianne Lockner, Kommunikationschef Bioekonomi
marianne.lockner [at] ri.se, +46 76 876 73 11

Hela Sveriges forskningsinstitut till RISE

RISE medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Inom RISE finns ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för industri, akademi och offentlig sektor organiserat i sex divisioner.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea.


Karriär inom RISE

Är du nyfiken på en karriär inom forskning och utveckling?

RISE erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö med många utmaningar.

Visa lediga tjänster

 

@RISEsweden Vilka krav, etiska och andra, ska vi kunna ställa på algoritmer som fattar beslut åt människor och företag? Hur byg… t.co/qzgTjaMVGZ

 

följ @risesweden