Inriktning

Gränsöverskridande erbjudanden för en digitaliserad värld

Globala utmaningar måste adresseras med ett gränsöverskridande synsätt. Därför kombinerar vi vår kompetens inom våra kompetensområden.

Digitaliseringen är den starkaste katalysatorn och möjliggöraren för industriell tillväxt och samhällelig förnyelse. Medskapande, delad ekonomi, livslångt lärande och resurseffektivitet är viktiga värden i en digitaliserad värld. Genom att kombinera vår kompetens inom innovation orkestrering, forskningskompetens och erfarenhet av branschen, gör vi innovation möjlig genom att samla olika discipliner och aktörer för att effektivt kunna arbeta tillsammans och skapa nya tvärfunktionella lösningar.

Urban Life, eHealth, Sustainable Mobility, Internet of Sports and Well-being, ICT Learning, Security, Automation and Industrial Processes samt Internet and Telecom är alla applikationsområden där informations- och kommunikationsteknik utan tvekan är en viktig drivkraft för innovation och förnyelse.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom våra kompetensområden: