Vardags-IT för hälsa, vård och kvarboende i hemmet

Publicerad 2009-11-11

Tillgänglighet till Internet och e-tjänster blir en alltmer nödvändig förutsättning för en fungerande tillvaro, samtidigt som dagens datorer och mobiltelefoner för en stor marginalgrupp ”IT-resurssvaga” personer, speciellt äldre, fortfarande är svåra att använda.

I olika projekt studerar Santa Anna IT Research Institut möjligheterna att skapa systemlösningar som erbjuder e-tjänster med låg tillgänglighetströskel. Därigenom öppnas upp för en socialt rikare tillvaro för äldre och vårdbehövande i hemmet, samtidigt som samhällets kostnader för vård och omsorg avsevärt kan reduceras.

I projektområdet ingår att utveckla metoder för tjänstedesign, arkitektur och system för multimodal användardialog och innehållshantering samt studier av alternativa terminalteknologier med innovativa bruksegenskaper. Exempelvis belönades redovisningen av Santa Annas användarcentrerade utvecklings­metod, som vi tillämpat bland annat  i uppdrag från Post- och Telestyrelsen, med Runner-up Best Paper Award bland 350 insända bidrag vid den stora internationella konferensen eChallenges e.08

Santa Anna samarbetar inom projektområdet både med offentliga och privata vårdgivare och med olika företag, inte minst olika små och medelstora företag (SME). I ett antal projekt har vi studerat hur Anoto AB:s marknadsledande teknologi med digital penna och papper kan erbjuda bekväm datainmatning, exempelvis för smärtrapportering från svårt sjuka som vårdas i hemmet. Tekniken bygger på ett patenterat mönster som går att trycka på vanligt papper, samt en digital kulspetspenna som läser av mönstret samtidigt som användaren skriver på papperet.

I andra projekt studerar vi hur information och e-tjänster kan tillgängliggöras i hemmet. Exempelvis har vi tillsammans med To Me Group AB utvecklat ett koncept för en internetkopplad hybridradio för äldre och läshandikappade. Vi undersöker också tillsammans med Inview AB tjänstedesign för deras ippi-terminal, som består av en basenhet med SIM-kort och fjärrkontroll som ansluts via scart till en vanlig TV. Genom att den designats för att kunna kommunicera via GSM, kan man garantera en mycket hög tillgänglighet.