Hot Disk AB anlitade SP för att vidareutveckla sina mätinstrument.

Hot Disk AB anlitade SP för att vidareutveckla sina instrument för mätning av termiska egenskaper. Foto: Hot Disk AB

Hett eftertraktad expertis

Publicerad 2012-03-27

Ett nytt instrument för mätning av termiska egenskaper i tunna material har varit målet för ett samarbete mellan SP Mätteknik och Hot Disk AB. Instrumentet skulle till exempel ge tillverkare av halvledande material i elektronisk utrustning helt nya möjligheter till produktutveckling.

Hot Disk AB i Göteborg är en instrumenttillverkare med lång erfarenhet av att utveckla instrument för mätning av termiska* egenskaper i olika material. Nu vill företaget bredda sitt produktutbud med mätutrustning för material i mikrometertunna skikt, till exempel i halvledarstrukturer. Detta innebär att sensorerna måste krympas och att mätelektroniken behöver arbeta snabbare och med kortare mätpulser, något som inte är möjligt med de instrument som finns i dag.

För att komma vidare krävdes kompentens inom högfrekvensteknologi, något som Hot Disk saknade. Därför inledde man ett samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i ett projekt som finansierats av Västra Götalandsregionens FoU-kort.

SP:s experter på högfrekvensteknologi har realiserat de idéer som fanns hos Hot Disk genom att utveckla mätbryggor, beräkningsalgoritmer, mätmetodik, elektriska filter och kompensering av drifter. Projektet har hittills utmynnat i en prototyp av en ny högpresterande instrumentmodell med högre prestanda.

Tack vare de goda projektresultaten kan Hot Disk AB vara på väg att lösa ett marknadsbehov, där möjliga tillämpningsområden för instrumentet i stort.

*) Termisk = som har med temperatur att göra