Den diskreta kragen blir en hjälm när olyckan är framme.

Den diskreta kragen blir en hjälm när olyckan är framme. Foto: SP

Airbaghjälm skyddar huvudet – och frisyren

Publicerad 2012-03-23

Vanliga cykelhjälmar utmanas nu av ett nytt innovativt huvudskydd med en airbag som utlöser vid olyckor. Efter omfattande säkerhetstester och nya provningsmetoder är produkten nu certifierad och redo för marknaden.

Det nya huvudskyddet har sitt ursprung i ett examensarbete inom industridesign. Skyddet innehåller sensorer i en krage, som utlöser en airbag när den identifierat cyklistens rörelser som en olycka. Innan en marknadslansering måste skyddet CE-märkas* och uppfylla de europeiska direktiven för personskydd. Eftersom det här är en helt ny typ av produkt, så fanns det ingen färdig standard för vad som krävs för at uppfylla kraven. I stället måste man ta fram helt nya metoder för provning och testning, för att kunna certifiera produkten enligt direktiven.

Tillverkaren vände sig därför till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tillsammans genomförde man en riskanalys. Resultaten använde SP för att ta fram en kravspecifikation och nödvändiga provningsmetoder för att uppfylla direktiven. Arbetet innebar en rejäl utmaning på grund av säkerhetskraven och den innovativa konstruktionsprincipen.

För att verifiera metoderna har man bland annat testat skyddets stötdämpande förmåga samt dess funktion i kyla, värme och regn. För att säkerställa att airbagen aktiveras på rätt sätt har man också utfört ett flertal kollisonsprov, med både krockdocka och stuntman. Arbetet lönade sig. Produkten finns nu på marknaden och erbjuder ett alternativt skydd för utsatta cyklister. Under 2010 omkom 20 cyklister i trafiken i Sverige.

*) CE = Conformité Européenne. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-länderna och ska leva upp till grundläggande EU-krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö.