Koncernledning

Koncernledning

Pia Sandvik
Verkställande direktör
070-626 12 93
pia.sandvik [at] ri.se

Lena Rundqvist
VD-assistent
010-516 51 05
lena.rundqvist [at] ri.se

Olof Sandén
Vice verkställande direktör
076-200 82 58
olof.sanden [at] ri.se

John Rune Nielsen  
Affärsutvecklingsdirektör och divisionschef Certifiering
010-516 55 39
johnrune.nielsen [at] ri.se

Johanna Flanke   
CHRO/HR-direktör
010-516 62 91
johanna.flanke [at] ri.se

Synnöve Helander  
CFO/Finansdirektör
070-820 40 72
synnove.helander [at] ri.se

Margaret McNamee  
Teknisk direktör
010-516 52 19
margaret.mcnamee [at] ri.se

Ann Fröström  
tf Kommunikationsdirektör
010-516 60 44
ann.frostrom [at] ri.se

Birgitta Sundblad
Divisionschef  Bioekonomi
08-676 73 25
birgitta.sundblad [at] ri.se

Marianne Grauers
Divisionschef Samhällsbyggnad
010-516 63 51
marianne.grauers [at] ri.se

Leif Ljungqvist
Divisionschef IKT
070-594 94 01
leif.ljungqvist [at] ri.se

Pernilla Walkenström
Divisionschef Biovetenskap och material
070-839 40 40
pernilla.walkenstrom [at] ri.se

Pether Wallin
Divisionschef Säkerhet och transport
010-516 61 50
pether.wallin [at] ri.se