RISE internationalisering

Att skapa internationellt konkurrenskraftiga institut är ett av RISE AB:s övergripande mål. RISE-instituten har betydande internationella intäkter.

År 2012 var de internationella intäkterna totalt 538 miljoner kronor eller 20 procent av omsättningen.