• Screen

SICS Swedish ICT för mobila tjänster, optimeringsteknologi och framtidens Internet

SICS Swedish ICT arbetar inom sju affärsområden: automation, Internet of Things, försvarsindustri, e-hälsa & offentlig sektor, järnväg, telekom & internet, och fordon & transport.

SICS, som står för The Swedish Institute of Computer Science, har levererat kundanpassad forskning till den svenska industrin i över 25 år. I princip all forskning vid SICS utförs i samarbete med industrin. Projekten varierar i storlek, men de försöker alla att lösa industrirelaterade problem eller utforska ett nytt industrirelevant område.

En stor del av forskningen utförs i projekt med offentlig finansiering, eller är delvis finansierad via EU program. SICS är aktiv i relevanta EU program och koordinerar ett antal EU projekt.

SICS Swedish ICT medverkar även till den högre utbildningen av tekniker och forskare inom området datavetenskap i och med att doktorander kan genomföra sin forskarutbildning på SICS Swedish ICT. Huvudkontoret ligger i Kista, Stockholm. Kontor finns även i Uppsala och Lund. Dotterbolag finns i Västerås och Linköping.

Forskningen vid SICS har gett upphov till många nya företag.

SICS

Webbplats

http://www.sics.se/