Microscope

RISE Forskningsinstitut

Forskningsinstituten i RISE-gruppen är samlade i fyra starka forskningskoncerner: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea och Innventia. Efter årsskiftet byter SP, Swedish ICT och Innventia namn till RISE.