Svensk verkstad: Vad alla borde veta om industriell IT-säkerhet

– Industriell IT-säkerhet är en nödvändig investering för framtiden, säger Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och vetenskaplig ledare vid SICS i Västerås. Här tillsammans med en doktorandgrupp på Mälardalens högskola.
– För mig handlar industriell IT-säkerhet både om ”safety”, att systemet i sig inte orsakar skada, och det som kallas ”security”, att obehöriga inte kan komma åt systemet och orsaka skada, säger Hans Hansson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola och vetenskaplig ledare vid SICS i Västerås.

Safety, security, säkerhet, industri, it-säkerhet

RISE SICS

Svensk verkstad: Vad alla borde veta om industriell IT-säkerhet