Följ framväxten av en innovationsstrategi för Sverige

Publicerad 2011-09-28

Regeringen arbetar med att ta fram en nationell innovationsstrategi som planeras att vara på plats under hösten 2012.

Arbetet leds av Näringsdepartementet och involverar samtliga departement. Som en del i arbetet med att forma strategin kommer regeringen att ha en bred dialog med berörda aktörer i offentlig sektor, i näringsliv och i det civila samhället.

RISE Holding är en av organisationerna som deltar i dialogen. Tre viktiga frågor är:

  • Samverkan med lärosätena inom innovation
  • Strategiska innovationsområden
  • Småföretag

Läs mer om arbetet med den nationella innovationsstrategin via länkarna nedan.

Du kan också följa nationella innovationsstrategin på twitter.