Elektroniktidningen: Acreo bygger Gbit/s-länk för nanosatelliter

Med en lättviktig laserlänkterminal på bara 180 gram kan även nanosatelliter på ett kilo börja rapportera via bredband. Tekniken är redo att tas i bruk och är ytterligare en i raden av tillämpningar för Rise Acreos berömda kvantbrunnar. Professor Qin Wang och hennes student Adrien Chopard demonstrerar för Elektroniktidningen.
Laserkommunikation tycks vara på väg att etableras som en teknik för kommunikation i rymden, både mellan satelliter och mellan satellit och jord.

RISE Acreo

Elektroniktidningen: Acreo bygger Gbit/s-länk för nanosatelliter