Bokslutskommuniké RISE 2016

15 februari 2017

RISE-koncernens nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 761 (631) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 21 procent jämfört med föregående år, en ökning som i huvudsak är en följd av att Innventia numera ingår i koncernen som dotterbolag. Rörelseresultatet uppgick till 69,7 (56,0) MSEK och kvartalets resultat uppgick till 60,2 (41,4) MSEK.

RISE-koncernens nettoomsättning för 2016 uppgick till 2470 (2107) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 17 procent (6,6 procent). Justerat för Innventia, som under 2015 ingick i koncernen som intressebolag, är omsättningsökningen 5,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 56,7 (40,5) MSEK och koncernens resultat uppgick till 52,1 (30,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgår till 27,8 MSEK justerat för den redovisningseffekt (verkligt värdejustering om 28,9 MSEK) som uppstått när koncernen ökade sitt ägande från 29 procent till 100 procent av Innventia.

Det framgår av RISE bokslutskommuniké 2016.

Du kan ladda ner och läsa hela bokslutskommunikén via länken nedan eller från RISE webbsida för finansiell kommunikation.

Bifogade filer

Bokslutskommuniké RISE 2016 (pdf, 356 KB)