Ett samhälle utan glasberg

Sverige är världskänt för sitt glas. I århundraden har glas tillverkats i småländska Glasriket, vilket också innebär att glas i hundratals år har gallrats ut, gått sönder och slängts vid glasbruken. Resultatet är stora högar med gammalt glas som kan innehålla giftiga ämnen som bly, arsenik och kadmium.

Ragn-sells glasmassaGlashögarna ligger ofta centralt och marken kan inte användas till något så länge glaset ligger kvar.

Men nu kan glasbergen vara på väg bort – inte bara i Glasriket utan överallt där det finns tippar med gammalt giftigt glas. Detta tack vare ett samarbete mellan RISE och Ragn-Sells. Ett samarbete som förvandlar gammalt glas till nya resurser och som tog tillvara på båda parters kunskap: Ragn-Sells visste allt om återvinning och om hur det gamla glaset kunde tas upp ur marken och rensas från jord och rötter, forskarna på RISE hade hittat en metod för att smälta gammalt glas och skilja ut tungmetaller och gifter som de ville testa i större skala. Vinsten är trippel: nedsmälta metaller som blir till nya råvaror, en renad glasmassa som kan återanvändas - och mark som nu kan användas för dagis, bostäder eller något annat som gör samhället lite bättre.