Tjänstedesign och designprocesser

Tjänstedesign och designmetodik blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor för att kunna utveckla nya tjänster eller ny funktionalitet. Dessa tar sin utgångspunkt i användaren som expert för att identifiera och förstå användarens behov. Lösningarna identifieras och utvecklas i samskapande. Det görs genom att studera kundens kontext, beteenden och incitament och genom att visualisera och analysera dem i större sammanhang. Ofta behöver processerna ske bransch- och sektorsövergripande i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling.