RISE Test & Demo

RISE Test & Demo erbjuder professionell utvecklings- och verifieringsmiljö i labb- och pilotskala med:

 • Utrustningar anpassade för industriella tillämpningar
 • Kvalificerade operatörer och tekniker
 • Expertkompetens inom forskning, industriella applikationer och projektledning


Dessutom erbjuder RISE Test &Demo:

 • Rådgivning och problemformulering
 • Kompletterande provning och analys
 • Nationella och internationella nätverk
 • Mötesplats för kompetensutbyte och affärsutveckling
 • Utbildning och kompetensutveckling
 • Möjlighet till finansiering


Fördelarna med att använda RISE Test & Demo är att de möjliggör:

 • En effektiv produkt-, process eller metodutveckling
 • Sänkt kostnad för utveckling, produktion
 • Kortare tid till marknadsintroduktion
 • Minskade egna investeringar i utrustning
 • Minskat antal provkörningar i egen produktionsanläggning.
 • Uppskalning.

Sök test- och demonstrationsanläggning.