Test- och demonstrationsanläggningar

RISE äger och är partner i ett 100-tal unika test- och demonstrationsanläggningar (RISE T&D) till nytta för industri, akademi, SME och offentlig sektor. Det är en unik infrastruktur för forskning och utveckling i labb- och pilotskala. Här kan framtidens produkter, processer och metoder skalas upp och testas under verkliga betingelser. En RISE-anläggning kan användas för direkta, konfidentiella uppdrag eller vid deltagande i forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med fler aktörer. Runt varje test- och demonstrationsanläggning finns ett väl utbyggt nätverk av aktörer och kompetens som kan bidra till nya lösningar eller affärer.

Läs mer om våra Test-& Demo-tjänster
Sök test- och demonstrationsanläggningar.