Test- och demonstrationsanläggningar

Fingrar som touchar en glasyta.

Här arbetar vi med allt från transparent intelligens, färger som filtrerar ut våglängder, starka...

Bild

Swereas testbädd för processimulering är en stark resurs för att i laboratorieskala simulera alla...

Bild

AstaZero är både en innovationsmiljö och testinfrastruktur där internationell fordonsindustri och...

Acreo Swedish ICT:s Electrumlab i Kista i nordvästra Stockholm.

Vid Electrumlab finns avancerad utrustning för forskning, utveckling och tillverkning av...

Bild

Övergången till en biobaserad ekonomi - bioekonomi - kräver utveckling och demonstration av nya...

Bild

Förutom de traditionella användningsområdena papper, kartong och massa ökar intresset kraftigt för...

Acreo Swedish ICT:s Fiberlab i Hudiksvall.

Vid Acreo Swedish ICT:s Fiberlab i Hudiksvall finns unik infrastruktur och renrum för forskning,...

Foto. Acreo Swedish ICT

Forskningsprojektet Sensation har som mål att ta fram ett system som levererar en resurseffektiv...

testdemo acreo nationella testbed

Acreo Swedish ICT:s nationella testbädd (ANT) är ett kommunikationsnät som vänder sig till företag...

Acreo Swedish ICT:s testbädd för tryckt elektronik i Norrköping.

Printed Electronic Arena Manufacturing (PEA Manufacturing) är en testbädd för framtagning av...

Foto: Innventia

Vid Innventias center för förpackningsutveckling och produkttest kan företag kvalitetskontrollera...

Foto: Innventia

Demonstrationsanläggningen för LignoBoost i Bäckhammar används av massa- och pappersbruk som vill...

Foto: Innventia

Innventias pilotanläggning för produktion av nanocellulosa i stor skala är den första och hittills...

Foto: Innventia

I FEX, en fullstor pappersmaskin, kan företag genomföra tester inom papperstillverkning. Användare...

Foto: Sofia Bureborn

JTI, ett delägt dotterbolag inom SP-koncernen, har utvecklat en mobil pilotanläggning som kan...

Bild

En anläggning för utveckling och demonstration av kontinuerliga, kemiska processer och...

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts anläggning i Borås finns omfattande...

Bild

SPs Centrum för material- och konstruktionsteknik vänder sig till företag inom den tillverkande...

Foto: SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts EMC-laboratorium används för tester, utvärdering och...

Foto: Dick Gillberg

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts förbränningslaboratorium finns omfattande teknisk...

Foto: Per Aronsson

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts två större klimatsimuleringskammare kan företag...

Foto: SP

Alla byggnader har ett visst mått av luftläckage genom byggnadens klimatskal, vilket påverkar...

Bild

Produkter och konstruktioner som är utsatta för växlande laster över tid går så småningom sönder...

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts finns expertkompetens och omfattande experimentella...

Bild

Proteus är en automatiserad anläggning för småskalig (0.3 – 10.0 mL) screening av fasta substansers...

Foto: SP

Hur påverkas olika typer av trämaterials beständighet av utomhusmiljön? Detta är en fråga som SP...

Bild

SP Pipe Centre är en mötesplats för problemställningar kring rör och rörsystem för vatten och...

Foto: Anders Eskilsson

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts akustik- och lyssningslabb kan arkitekter, beställare...

Foto: Microtec

SP Trämetri är en testbädd inriktad på mätning av trä och en resurs för sågverk och annan...

Bild

I SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts stora brandhall genomförs storskaliga brandtester på...

Bild

Att byta ut fossilbaserade bränslen och i stället använda el, är ett sätt att minska...

Bild

Med start 2013 etablerar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en testbädd för bränsleceller,...

Bild

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har en öppen testbädd för fjärrvärme och fjärrkyla som...

Bild

Vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut finns experimentella resurser och beräkningsverktyg för...

Foto: SP

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts enhet för utvärdering av byggdelar är en resurs för...

Bild

Waste Refinery är ett nationellt kunskapscentrum med inriktning på konvertering av avfall till...

Foto: Swerea IVF

Vid Paint Center kan företag prova och utvärdera olika förbehandlings- och lackeringsmetoder,...

Bild

Swerea IVF samordnar och driver en mötesplats där forskning inom produktionsutveckling omsätts till...

Foto: Swerea IVF

I Swerea IVF:s stora verkstadshall i Mölndal finns omfattande produktionsresurser som företag kan...

Swerea IVF driver ett stort laboratorium för testning av textila material.

På Swereas textila laboratorier, som är ett av norra Europas mest omfattande, erbjuds provning,...

Foto: Institut de la Corrosion

Korrosion är ett betydande problem i marina miljöer. Vid Swereas anläggning i Brest i Frankrike...

Laseranalys för förbättrad återvinning

Testbädden analytisk processövervakning utvecklar och erbjuder ny teknik för processövervakning,...

Foto: Institut de la Corrosion

Material som används inom olje- och gassektorn utsätts för mycket svåra påfrestningar både vad...

Foto: Swerea MEFOS

Vid Swerea MEFOS pilotanläggning för framställning, värmning och bearbetning av metaller finns...

Pilotanläggning för fluidbäddprocesser. Foto: Maria Åsén

Genom Swereas avancerade fluidbäddanläggning och kunskapscentret FLUBET, erbjuds utveckling av...

Foto: Swerea SICOMP

Vid Swerea SICOMP:s anläggning i Piteå finns storskalig utrustning för att ta fram och utvärdera...

Swerea Swecasts pilotgjuteri i Jönköping.

Test- och demonstrationsanläggningen för gjutna produkter gör det möjligt att testa och demonstrera...