Teknisk utvärdering och verifiering

Verifiering av produkter, processer eller tjänsters egenskaper är en viktig del i utvecklingsprocesser och behövs för att säkerställa att kravspecifikationer och standarder uppfylls.

RISE är en internationellt ledande partner för näringsliv och offentliga aktörer inom teknisk utvärdering och verifiering. Våra experter hjälper mer än 10 000 kunder per år.

Vi har en omfattande och ledande experimentell infrastruktur i form av laboratorier och test- och demonstrationsanläggningar för att möte näringslivets behov av verifiering och teknisk utvärdering. Vi är ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och granskas regelbundet av Swedac. 

I en omvärld där förnyelse och utveckling av produkter och processer går allt snabbare ökar även betydelsen av att erbjuda teknisk utvärdering och experttjänster på områden där internationella standardiserade metoder inte finns framme. Vi säkerställer att du som kund får behovsanpassat erbjudande oavsett omfattning och inriktning på uppdraget.