Support för EU-finansiering

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt? Eller behöver ni forskningsinsatser för att utveckla era produkter och tjänster? RISE projektleder ett supportkontor för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

Åtta organisationer ingår i supportkontoret: RISE-instituten SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT, Swerea IVF och Innventia,Sweden Bio, LTU Business (LTU= Luleå Tekniska Universitet), Uminova Innovation AB (Umeå), IVL Svenska Miljöinstitutet. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020.