Prototyper och pilotproduktion

Prototyper och produktion i mindre skala är viktiga steg för både startup-företag och mogna företag. RISE erbjuder kunskap och infrastruktur för att utveckla funktionella prototyper och pilotproduktion inom ett flertal områden.

Vi kan stödja prototyp och pilotproduktion inom exempelvis tryckt elektronik, specialfiber och sensorsystem. Läs även mer under test- och demonstrationsanläggningar.