Innovationsstöd till små och medelstora företag

En stor utmaning för många mindre och medelstora företag är att få till en strukturerad innovationsprocess och att säkerställa tillgången till tvärsektoriell kompetens. Genom RISE Småföretagskontor kan små- och medelstora företag få ett anpassat stöd för att nå den nödvändiga kompetensen för just sina idéer, behov eller problem.

En stor del av våra kunder är små och medelstora företag. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom forskning, demonstration, provning eller teknisk utvärdering under olika utvecklingsfaser. Vi skapar också förutsättningar för innovation hos företagen genom tjänster inom innovationsledning och tjänsteforskning.

Vi ser till att du snabbt och enkelt kommer i kontakt med rätt teknisk kompetens eller expert och erbjuder ett stort antal laboratorier och test- och demonstrationsanläggningar för att kvalitetssäkra och demonstrera nya tekniker, processer och tjänster. 

För mer inomformation om RISE småföretagsstöd, kontakta susanna.kindberg [at] sp.se (Sanna Kindberg).