EU

Forskning och utveckling sker ofta i samarbete med andra länders lärosäten och institut. Dessa samarbeten är viktiga för forskningens kvalitet, för att stärka näringslivets konkurrenskraft och för personrörligheten. För Sverige som ett starkt exportberoende land är det viktigt att bygga nätverk och bygga allianser med aktörer inom Europa. Det är också en viktig del i att internationalisera det svenska näringslivet, inte minst de små och medelstora företagen.

Det viktigaste samarbetsprogrammet är EU:s ramprogram, som under perioden 2014 - 2020 heter Horizon 2020. Studier som Vinnova har genomfört har visat att deltagande i de europeiska forskningsprogrammen har varit avgörande för konkurrenskraften hos till exempel fordons- och telekomindustrierna. Projekten som genomförs i ramprogrammet är ofta stora och deltagandet är förenat med stora utmaningar. RISE-instituten har långvarig erfarenhet av att delta i projekt inom ramprogrammet samt att hantera ansökningar och administration som är förknippade med dessa. I EU:s sjunde ramprogram som pågick mellan 2007 - 2013 var RISE-instituten sammantaget den sjunde största svenska deltagaren (Källa: e-Corda 20130621). Läs mer om Horizon 2020.

RISE-instituten har också samverkan med flera andra europeiska forskningsinstitut genom samarbetsorganisationen Earto. Flera av forskningsinstituten är också medlemmar av Enterprise Europe Network (EEN) som kan bistå med kontakter med parter från andra europeiska länder.

European Institute of Innovation and Technology (EIT) syftar till att bygga nätverk mellan europeiska universitet inom olika teknikområden och utveckla samverkan mellan utbildning, forskning och innovation. RISE-institutet SICS Swedish ICT ingår tillsammans med bland andra KTH inom informations- och kommunikationsteknik i ett Knowledge and Innovation Community (KIC).

Via länkarna längst till höger kan du läsa mer om EIT och KIC.