Forskning och innovation

Tillämpad forskning och innovation är RISE kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i såväl offentligfinansierade projekt, som i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor. I samverkan med våra kunder och partners tar vi fram nya lösningar på både gemensamma utmaningar och unika problem. Vi samarbetar med universitet och högskolor, exempelvis i projekt finansierade av EU eller Vinnova.

RISE är erkänt duktiga på att koordinera och driva komplexa forsknings- och innovationsprojekt med många aktörer. Vi har både har den tekniska expertis som krävs och är en oberoende aktör som kan samordna olika intressen. Vi kan näringslivets villkor och förstår samhällets utmaningar.