Expertkonsultation

RISE har experter inom ett brett fält av tekniska discipliner och andra kompetenser nödvändiga för en lyckad innovationsprocess. Kunskapen kan nyttjas för tvärdisciplinära angreppsätt eller som spetskompetens. Vi har exempelvis ledande expertis inom områden som digitalisering, mobilitet, life science, hållbara städer och samhällen, energi och biobaserad ekonomi. Vi är även Sveriges NMI (Riksmätplats) - en garant för kvalitetssäkrad experimentell verksamhet – och har ett stort antal konsulter inom produkt- och tjänstecertifiering.

Läs mer på RISE divisionssidor.