Electrum i Kista Science City. Här har RISE-institutet SICS sitt huvudkontor.

KIC - Knowledge and Innovation Communities

Styrelsen för EIT European Institute of Innovation and Technology valde 2009 ut olika akademiska institutioner, forskningsinstitut och privata företag som tillsammans skulle ingå i självständiga sammanslutningar, så kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC). RISE medverkar i fyra av dessa: EIT Digital, KIC InnoEnergy, EIT Health och EIT Raw Materials.

Under 2010 startades KIC:ar inom tre områden: klimatförändringar, hållbar energi och informations- och kommunikationsteknologi.

*Climate-KIC: climate change mitigation and adaptation

*EIT Digital: digital technology innovation

*KIC InnoEnergy: sustainable energy

EIT Digital

RISE-institutet SICS är tillsammans med KTH och Ericsson huvudparter i EIT Digital Stockholm. Övriga sex centra ligger i Berlin, Eindhoven, Helsinki, London, Paris, Trento. Stockholms-centret erbjuder kontor och mötesplatser för EIT ICT Labs partners, samt utgör bas för master-studenter.

KIC InnoEnergy

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut deltar i KIC InnoEnergy. I KIC InnoEnergy Sweden är huvudpartners KTH, Uppsala universitet, ABB och Vattenfall.

EIT Health och EIT Raw Material

I december 2014 valdes konsortierna för EIT Health och EIT Raw Materials. RISE är deltagare i båda konsortierna.

Så arbetar KIC

För att främja innovation genomförs ett flertal aktiviteter:

Nätverkande och samarbete. EIT Digital sammanför människor från olika länder, discipliner, och organisationer genom mobilitetsprogram och co-location centers.

Utbildning. Studenter, forskare och personer från näringslivet ges verktyg inom kreativitet, risk och entreprenörskap.

Innovationsprojekt och företagsinkubatorer.

Nya KIC

Under perioden fram till 2020 planeras nya KIC:ar inom:

2016: Food4Future och Added-value manufacturing

2018: Urban mobilitet

Mer om EIT:s strategi 2014-2020.