Mobilitet

RISE Mobilitet

Vi samlar RISE-expertis inom transport- och mobilitetsområdet. Inom RISE arbetar vi med forskning och provning av allt från materialteknik, produktionsteknik och mjukvara till kompletta fordon och simuleringar av logistikflöden. Vi arbetar också med långsiktiga strategier för kompetensuppbyggnad som syftar till att ständigt stärka RISE förmåga att kunna möta framtida behov av kompetens och provning för näringsliv och samhälle.

Kontakta oss för att hitta din expert eller provningsresurs inom RISE som kan möta just ditt behov! Ni kan också kontakta oss för att diskutera långsiktig utveckling och trender inom transport och mobilitet.

Allmänna frågor kontakta:

Eilert Johansson Chef RISE Mobilitet, eilert.johansson [at] ri.se

För specifika frågor, kontakta:

Digitaliseringsteknologier och utvecklingsmetodik: Kent Eric Lång, kent-eric.lang [at] ri.se

Transport automation och säkerhet: Stefan Nord, stefan.nord [at] sp.se

Produktions- och materialteknologier: Elisabeth Sagström, elisabeth.sagstrom [at] swerea.se

Transport- och energisystem: Stefan Pettersson,  stefan.pettersson [at] ri.se

Test- och demonstrationsanläggningar

Sök test- och demonstrationsanläggningar

AstaZero

AWITAR 

Paint Center

Framtidens Gjuteri

Projektexempel:

20-FIFTY

Electric Roads

HiFi Radar Target

System-of-Systems Safety Evaluation