Affärs- och innovationsområden

Vi jobbar gränsöverskridanden med hela vår kunskaps- och kompetensbas. Våra affärs- och innovationsområden möter näringslivets- och samhällets långsiktiga utmaningar och möjligheter genom korsbefruktning mellan olika teknik- och kompetensområden. Vi jobbar med innovativa, långsiktiga initiativ och utvecklingsprojekt inom fem områden:

  • Mobilitet
  • Digitalisering
  • Energi och biobaserad ekonomi
  • Life Science
  • Hållbara städer och samhällen