Swerea KIMAB - helhetslösningar för material- och korrosionsforskning

Swerea Kimab erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster inom materialteknikområdet. Fokus ligger på metalliska material, inklusive process- och legeringsutveckling, tillverkning och fogning av komponenter, material- och komponentegenskaper samt korrosion och korrosionsskydd. Verksamheten har successivt breddats och inkluderar i dag även polymera material och ytbeläggningar.

Genom att vara en strategisk FoU-partner inom materialteknik och korrosion bidrar Swerea Kimab till att stärka sina uppdragsgivares konkurrenskraft och till att utveckla nya material- och produktlösningar inom bland annat transport, energi, miljö och infrastruktur.

Swerea Kimab har cirka 150 medarbetare och finns i Stockholm på KTH-Campus. Swerea Kimab har även verksamhet i Brest och Fraisses i Frankrike via ett helägt dotterbolag. Två tredjedelar av omsättningen kommer från industrin. EU-projekt och offentliga medel står för resterande del.

Swerea forskningskoncern

Swerea består av moderbolaget Swerea och fem forskningsinstitut:

Swerea IVF
Swerea KIMAB
Swerea SICOMP
Swerea SWECAST
Swerea MEFOS

Tyngdpunkten för Swerea-bolagen ligger inom material-, produkt-, process- och produktionsteknik. Koncernbolagens verksamhet innefattar forskning och utveckling, provning och mätning, undervisning och utbildning, standardisering, vissa branschfrågor samt uppdragsverksamhet. Swerea AB ägs gemensamt av näringslivet och staten.