JTI bedriver FoU inom arbetsmaskiner, jordbruks- och miljöteknik

JTI är Sveriges institut för jordbruks- och miljöteknisk utveckling.

JTI arbetar med frågor om jordbruk och jordbruksteknik, med en tydlig miljö och energiprofil. Institutets arbetsområden är Avfall och Avlopp, Energi, Husdjur och stallgödsel, Maskiner och arbetsmiljö samt växtodling.

JTI fokuserar på att stärka näringslivets konkurrenskraft. Forskning och utveckling sker i nära samverkan med institutets kunder. Huvudkontoret ligger i Uppsala och regionkontor finns i Lund.

JTI har ett samarbetsavtal med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. JTI är en del av SP-koncernen.

Logo

www.jti.se

JTI
Institutet för jordbruks- och miljöteknik
Box 7033
750 07 Uppsala

Tel: 010-516 69 00
info@jti.se

Ola Palm, utvecklingschef
Tel: 010-516 69 31
ola.palm@jti.se

Carina Johansson, kommunikatör
Tel: 010-516 69 28
carina.johansson@jti.se