Glafo - FoU och utbildning inom glas och glasframställning

Glafo är ett internationellt glasforskningsinstitut med säte i Växjö som arbetar med forskning, utveckling, utbildning och teknisk support.

 
Medlemsföretagen är producenter av förpackningsglas, glas- och stenull, konst- och hushållsglas samt planglas. Där finns även medlemmar som säljer glasråvaror, utrustning, återvinner eller använder mycket glas.

Glafo arbetar i huvudsak med tillämpad forskning där resultaten direkt kan utvecklas till produkter eller processer inom industrin. Inriktningen på forskningen styrs av industrins behov.

Glafo har även en omfattande rådgivningsverksamhet inom produkt- och processutveckling, frågor som rör produktsäkerhet, hållbarhet, effektivitet, energi, kvalitet och miljö, där institutet arbetar både med akut och strategisk problemlösning. Glafo ingår i olika nationella och internationella nätverk och kunskapscentrum.

Glafo en del av SP

Glafo är dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Logo

www.glafo.se

Glafo - glasforskningsinstitutet
PG Vejdes väg 15, 350 05 Växjö
Besöksadress: Vejdes plats 3, Växjö
Tel: 010-516 63 50

info@glafo.se

Marianne Grauers, vd 
010-516 63 51
marianne.grauers@glafo.se

Elisabeth Flygt, informationsansvarig
010-516 63 53
elisabeth.flygt@glafo.se