Swerea MEFOS bedriver FoU inom processmetallurgi och metallbearbetning

Swerea MEFOS strategiska områden är processmetallurgi, värmning, bearbetning, återvinning, miljöteknik och energieffektivsering för järn- och basmetallindustrin.

Swerea MEFOS är känt världen över för sin unika storskaliga pilotanläggning och utrustning för metallurgi och metallbearbetning samt dess förmåga att utföra mycket stora demonstrationsprojekt. Swerea MEFOS finansieras av ett 30-tal medlemsföretag i Danmark, Finland, Norge och Sverige, fyra associerade medlemsföretag i andra länder samt Jernkontoret, Energimyndigheten och Vinnova.

Swerea MEFOS finansieras också till stor del av konfidentiell uppdragsforskning, EU och EU:s-stålforskningsfond. Swerea MEFOS har cirka 100 anställda, 55 med universitetsexamen. Swerea MEFOS ligger i Luleå, med Luleå tekniska universitet i närheten.  

 

Swerea MEFOS forskningområden

  • Utveckling inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljö- och energiteknik för mineral-, stål- och metallindustrin

  • Stora pilotprojekt (ledning, anläggning, drift)

  • Reduktionsmetallurgi

  • Processintegration

  • CFD- och FEM-modellering med avancerad processkunskap 

  • Miljö- och restproduktteknik

 

Swerea forskningskoncern

Swerea består av moderbolaget Swerea AB och fem forskningsinstitut:

Swerea IVF
Swerea KIMAB
Swerea SICOMP
Swerea SWECAST
Swerea MEFOS

Tyngdpunkten för Swerea-bolagen ligger inom material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Koncernbolagens verksamhet innefattar forskning och utveckling, provning och mätning, undervisning och utbildning, standardisering, vissa branschfrågor samt uppdragsverksamhet. Swerea AB ägs gemensamt av näringslivet och staten.