Foto: RISE Holding

RISE Forskningsinstitut

Instituten inom RISE

Här är de forskningsinstitut som ingår i RISE idag. De är samlade i fyra starka forskningskoncerner: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea. Många projekt är samarbeten med andra institut inom RISE.