RISE Samhällsbyggnad

Division Samhällsbyggnad kombinerar helhetssyn och spetskompetens inom områden som byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling. Vi tar fram ny kunskap och klimatsnåla, energi- och kostnadseffektiva tjänster och lösningar för ett hållbart och attraktivt samhälle med människan i centrum.

Genom forskning, utveckling och tjänster som provning, teknisk bedömning och certifiering, ofta kopplade till test- och demoanläggningar, hjälper vi våra kunder och samarbetspartners att stärka sin konkurrenskraft och innovationsförmåga. Vi bidrar också till utveckling av hållbara samhällsfunktioner i samarbete med offentliga aktörer inom samhällsbyggnad och vård.