RISE Säkerhet och transport

I framtiden krävs säkrare och mer ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter. Samtidigt blir samhället mer högteknologiskt, vilket innebär nya risker, fler beroenden och ökad sårbarhet. Sammantaget skapar detta en rad utmaningar för näringsliv och samhälle. Divisionens 540 medarbetare möter behoven genom att erbjuda spetskompetens inom tillämpad forskning och ett mycket brett tjänsteutbud inom allt från aktiv fordonssäkerhet och mekaniska risker till mätteknik, elektronik och brandskydd. Provning, besiktning, kalibrering och certifiering är fler exempel på tjänster som gör samhället tryggare och säkrare. Läs mer om vårt erbjudande.