RISE Certifiering

RISE Certifiering har en viktig roll för företag som är verksamma både på svenska och internationella marknader. Vi kan standarder och myndighetsföreskrifter och hjälper till med marknadstillträde genom olika typer av certifieringar:

  • Vi certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och branschanpassade krav.
  • Vår produktcertifiering spänner över många områden och ger möjlighet till olika typer av märkningar, exempelvis P-märket och CE-märket.
  • Personcertifiering växer snabbt i Europa. Några exempel där vi verkar är certifierad kontrollansvarig vid byggnationer, certifierad energiexpert och certifierad sakkunnig inom brandskydd. Vi arbetar även med personcertifiering inom informationssäkerhet, för organisationer som vill höja sin beredskap mot yttre intrång.

Läs mer om RISE Certifierings erbjudande, våra tjänster, nyheter och hitta kontaktpersoner här.

Via våra webbtjänster kan du även söka och hitta vilka personer och produkter som vi har certifierat, och företag som har ett certifierat ledningssystem.