RISE Biovetenskap och material

RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, och transport. Vi finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.

Divisionen består av 370 medarbetare som främst finns i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Borås, Lund och Göteborg. 

Verksamheten är uppdelad i två enheter och ett dotterbolag:

Kemi, Material och Ytor
En innovationspartner inom hållbar kemi, materialteknik och funktionella ytor som erbjuder kompetens inom kemi, fysik, material- och ytvetenskap, nanoteknologi, samt biologi och beteendevetenskap. Läs mer.

Jordbruk och livsmedel

Enheten bildades 2016 när JTI Institutet för miljö- och jordbruksteknik och SPs enhet Food and Bioscience gick samman. Den nya enheten erbjuder forskning och innovation i hela livsmedelsvärdekedjan, från primär jordbruksproduktion, industri och handel, till konsumentledet. Verksamheten håller på att utveckla en gemensam beskrivning här på ri.se. Tills den är klar är ni välkomna att läsa mer om oss på JTI – Institutet för jordbruks- och miljötekniks hemsida och på Jordbruk och livsmedel.

Process- och farmaceutisk utveckling

Dotterbolaget Process- och farmaceutisk utveckling bedriver processkemisk och farmaceutisk forskning och utveckling. Som partner till akademiska och industriella aktörer leder vi projekt från idé till verifiering för kommersiell tillämpning. Vår verksamhet sträcker sig från forskning, utveckling och koncept-testning till småskalig tillverkning. Läs mer.