Pia Wågberg, innovationsledare vid Innventia.

Hon vill professionalisera innovationsledaren

Publicerad 2014-09-03

Innovationsledning börjar alltmer etableras som begrepp för att utveckla verksamheten. Varför? Det har visat sig att organisationer med aktiv innovationsledning har en högre tillväxt. Pia Wågberg arbetar som innovationsledare vid Innventia och berättar att hon och föreningen Innovationsledarna vill professionalisera rollen.

Innovationsledning handlar om att bygga upp och effektivisera den egna innovationsförmågan genom att organisera teknologi, FoU, människor och kapital. De fyra komponenterna kan innehålla såväl interna som externa inslag, det viktiga är att få dem att samverka så optimalt som möjligt. Detta är innovationsledarens uppgift. Målet är ytterst att förbättra affärsresultatet (i form av högre tillväxt) genom att få bättre utväxling på insatta resurser.

Pia Wågberg har arbetat som innovationsledare vid Innventia sedan 2008. Innan dess arbetade hon som linjechef vid forskningsinstitutet, men nu satsade institutet alltså helhjärtat på befattningen innovationsledare och Pia fick fokusera på att driva innovationsarbetet framåt.

Innovationsförmågan startar med en väl kommunicerad innovationsstrategi och byggs upp av olika innovationsverktyg och ett kreativt klimat. Det behövs mål, incitament och mätning som driver innovation. Att använda allas kreativitet, ha en kultur som stödjer innovation och att ha innovationssamarbeten både externt och internt är andra viktiga delar.

-Att arbeta som innovationsledare ställer krav på att kunna kommunicera åt tre håll; internt genom att entusiasmera och få med dig medarbetare, uppåt mot ledningen, och externt så att du blir synlig för omgivande företag och akademi. Många externa förfrågningar kommer in till mig som jag sen ser till att slussa in i organisationen så att de hamnar rätt, säger hon.

2013 var Pia med och bildade föreningen Innovationsledarna. Föreningen vill professionalisera innovationsledaren så att det blir en mer etablerad befattning. Här finns representanter från företag, forskningsinstitut, akademi och konsulter, i dagsläget omkring 80 medlemmar. Huvuddelen arbetar som aktiva innovationsledare i sin organisation, även om det oftast är som en del av en tjänst som FoU-ansvarig, produktchef eller liknande. Föreningens centrala verksamhet är erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna.

Finns det kurser i innovationsledning?

-Vi har gjort en kartläggning och det finns ett fåtal i Sverige, bland annat vid KTH, Uppsala universitet och Linköpings Universitet.  Men de ges inte regelbundet. Det finns även privata alternativ.

Om du skulle anställa en innovationsledare, vilken profil skulle den personen ha?

-Det handlar mer om karaktär än om kompetens. Personen måste vara nyfiken och gärna kunna tänka ett steg längre än vad kunderna gör. Man ska vara intresserad av människor och vilja skapa relationer.

En del av innovationsledning är att vara proaktiv och att känna av potentiella marknadsbehov, hur jobbar ni här?

-Som innovationsledare måste du ha koll på ditt företags strategi och här är marknaden en viktig del.

Vilka hinder kan möta innovationsledaren?

-Det finns många! En är att underskatta trögheten i systemet, en annan är att missa att förankra uppåt eller neråt. Det är också viktigt att definiera vad innovation innebär för ens organisation.

-Vid vårt forskningsinstitut är det till exempel inte vi som tar fram innovationer, det vill säga sätter nya produkter och tjänster på marknaden. Det är företagets uppgift, understryker Pia Wågberg.

-Vi fungerar istället som innovationspartner för våra kunder. Det innebär bland annat att vi tar fram demonstratorer för att visa potential för våra partners, det vill säga företagen. Det är ett bra och kreativt sätt att kommunicera på, säger hon.