Pernilla Walkenström, forskare vid Swerea, berättar om förmågan att producera kläder av skogsråvara.

Filmade seminarier - RISE i Almedalen

Publicerad 2014-07-09

Här kan du se en filmad version av RISEs fyra seminarier i Almedalen 2014.

”Digitala hemtjänster - kan vi öka både livskvalitet och kostnadseffektivitet i äldreomsorgen?” förde samman tjänsteleverantörer, PRO, tekniska utvecklare och utredare för äldrefrågor vid Socialdepartementet.

I ”Jakten mot nollpunkten – Hur minskar vi trafikdöden?” diskuterades olika sätt att nå framåt, bland annat genom den nya testbanan för aktiv trafiksäkerhet; AstaZero.

Cirkulära affärsmodeller var ett hett ämne i Almedalen. ”Kan miljönytta och affärsnytta gå hand i hand?” förklarar begreppet, och företrädare för Västra Götalandsregionen och företag kommenterar utifrån sina perspektiv.

I det avslutande ”Närodlade kläder – En svensk möjlighet? diskuterades möjligheterna att producera kläder av skogsråvara, och vilka delar som måste kompletteras i värdekedjan för att den svenska produktionen ska kunna växa.